BG    |    EN
последно добавени
търсене


пазарни сесии
Sidney Start 00:00
Tokyo Start 02:00
London Close 19:00
New York Start 15:00
СТРАТЕГИИ

ФОРЕКС vs. Бинарни Опции

12:30:27 19.05.2016 от Ivan Ivanovзатвори
strategies_24-option_broker_scam_review_2.png
1
0


Бинарните опции са близки до Форекс търговията, но има някои основни разлики, които ще изброим в тази статия.

                    Разлики между Форекс и Бинарни опции
Марджин

Форекс:

 

При форекс търговията марджинът се използва като гаранционна сума служеща за увеличаване потенциала на акаунта. Така например при марджин 1%, трейдърът може да отвори 100 пъти по-голяма позиция отколкото налични пари има по-сметката. Това дава възможност на дребните инвеститори да се възползват от минимални движинея във валутните курсове. При форекс търговията се получава марджин кол, при който брокерът изисква довнасяне на пари, тъй като текущата позиция на трейдъра отива в неблагоприятна за него посока и наличния марджин е станал недостатъчен за поддържане на позиията отворена.

Бинарни Опции:

 

Печалбата и загубата от дадена бинарна опция е ясна преди влзането в позиция. В този смисъл Limit и Stop, както са дефинирани при Форекс, на практика се поставят от брокера и трейдъра се съгласява с тези нива с подаването на поръчката. Максималната загуба за конкретната опция/позиция е ясна преди подаването на поръчката. Трейдърът не можа да зададе размер на поръчката надвишаващ наличността в акаунта му достатъчна да покрие евентуалната загуба.

Печалби и загуби

Форекс:

 

при форекс търговията маскималната печалба и загуба могат да бъдат предварително зададени от трейдъра с използването на Limit и Stop поръчки преди или по-време на търговията. Поръчка Stop ограничава загубата по определена позиция. Ако не е поставена такава поръчка, максималната загуба е разполагаемата сума по сметката на трейдъра. В някои случаи, форекс брокерите могат да достигнат и до отрицателен баланс по с-ката, който обикновенно поемат те освен ако не е уговорено друго.

 

Бинарни Опции:

 

Печалбата и загубата от дадена бинарна опция е ясна преди влзането в позиция. В този смисъл Limit и Stop, както са дефинирани при Форекс, на практика се поставят от брокера и трейдъра се съгласява с тези нива с подаването на поръчката. Максималната загуба за конкретната опция/позиция е ясна преди подаването на поръчката. Трейдърът не можа да зададе размер на поръчката надвишаващ наличността в акаунта му достатъчна да покрие евентуалната загуба.

Затваряне на ПозицияФорекс:

 

Трейдърът избира кога да приключи търговията, като за целта подава затваряща поръчка, а брокерът изпълнява поръчката в съответствие с правилата си за изпълнение на поръчките.

 

Бинарни опции:

 

Затварянето на една опция е свързано с определен момент от време, когато брокерът на бинарни опции изпълнява затварянето в съотвествие с правилата си за изпълнение на поръчката. Някои брокери на бинарни опции позволяват по-ранно или по-късно  “излизане” от пазара с цената на допълнителна такса. За разлика от Форекс търговията, терминът Roll-Over при бинарните опции означава удължаване на времето за затваряне на опцията като се заплаща допълнителна такса. Това е аналогично на довнасяне на марджин при валутната търговия.

Видове Поръчки

 

Форекс:

 

Основните 2 вида поръчки са Buy и Sell. Всички останали поръчки са техни производни – Limit/Stop са поръчки, които се изпълняват при зададени от трейдъра параметри. Например, при достигане на определена цена позицията да бъде затворена. Съществуват и множество други условни поръчки (изпълняват се при определено условие), като OCO (One Cancels the Other), Trailing Stop и др.

 

Бинарни Опции:

 

Значително по-голямо разнообразие от поръчки. Видовете поръчки при бинарните опции са самите видове опции. Най-разпространения вид бинарни опции е: Call/Put, наричан още High/Low бинарни опции, Up/Down бинарни опции – дали цената ще е под/над моментната. Друг много разпространен вид са Touch бинарни опции – при тях се пита дали цената ще “докосне” или не определено ценово равнище. При In Out бинарни опции пък въпросът е дали цената ще остане в рамките на определен рейндж или не. Има разбира се и много други видове, които са производни на горе споменатите.

 

Големина на Поръчката

 

Форекс:

 

Повечето форекс брокери позволяват търговия с микро лотове – 1000 единици от базовата валута. Например, за поръчка от 1000 EUR/USD и марджин 1%, трейдърът се нуждае от 10 EUR за да отвори позиция.

 

Бинарни опции:

 

Минималната позиция се определя от брокера и обикновенно започва от $5 при повечето брокери.

 

Разходи за Търговия

 

Форекс:

 

 При форекс търговията трейдърът плаща спред, суоп, комисионни при т.нар. ECN брокери.

 

Бинарни Опции:

 

Няма спред, суоп и комисионни. Всички разходи са предварително калкулирани в предлаганата възвръщаемост от опцията.

 

Може ли да се Търгува ФОРЕКС с Бинарни Опции?

 

 

Да. Всички брокери на бинарни опции предлагат пълния набор от основни и екзотични валутни двойки досущ като форекс брокерите. Различават се по видовете бинарни опции, които предлагат, т.е. възвращаемостта и падежите. За точна информация е най-добре да посетите уебсайта на конкретния брокер, където в реално време могат да се видят и конкретните оферти за опции.

Ето и лицензиран брокер за бинарни опции