BG    |    EN
RFS Trading
последно добавени
търсене


пазарни сесии
Sidney Start 00:00
Tokyo Close 11:00
London Close 19:00
New York Start 15:00
АНАЛИЗИ

А сега мечия сценарий на евро-долара

18:06:16 18.04.2011 от Никола Скочевзатвори
analis_глобален анализ на евро-долар 31 март 2011 - мечи.jpg
0
0


При по-малкия тренд започнал след вълната, която съм обозначил с 2 се вижда ускорителен процес, като покачването изглезда все по-стръмно и това е потвърдено от индикатора RSI, който показва конвергенция с цената. Този сцнарий предполага, че спадът от последните два дни е по-скоро корективен и може би още днес ще последва обрат нагоре за нов тест на синята съпротива и червената трендлиния. Ако това се случи и те бъдат преодолени без големи затруднения, ще имам бича ориентация за дълго време. Вярно е, че към момента съм с къси позиции поради причини, които ще обясня чрез следващите графики, но днес ще бъда готов да бягам от тях ако видя сигнали за това и дори ще търся вход за дълги позиции.

За да бъда разубеден от бичия сценарий ще бъде необходимо пазара да продължи надолу още няколко дни и по възможност да направи пет вълни в низходяща посока, в идеалния случай приключващи под зелената подкрепа. Директен спад през голямата част от деня ще ме подтикне да задържа късите и да се преориентирам в ситуацията. Мечите сценарии за тази валутна двойка изглеждат по начина, който съм описал на фигура 2.

И двата сценария са на Иво Груев, не са мои.

Да видим кой ще се случи.

 nikolai kisiov
18.04.2011 20:23:32
това са статии качени през месец март