BG    |    EN
RFS Trading
последно добавени
търсене


пазарни сесии
Sidney Start 00:00
Tokyo Close 11:00
London Start 10:00
New York Start 15:00
СТРАТЕГИИ

Приложение на Къренси Центъра на Яху Финанс

14:36:56 08.08.2012 от Cvetan Radoslavovзатвори
strategies_Yahoo.JPG
0
0


След като сме видяли посоките, и значимите промени над 0.030%-0.040% при Валутните Фючърси и корелацията при тях отиваме в Къренси центъра на Яхуто или при Подробната топлинна карта в Барчарт, за да подберем хубави валутни двойки, съдържащи, вече избрани отрицателно корелиращи валути.http://finance.yahoo.com/currency-investing/majors

Виждаме процентната промяна, посока и дневния рейндж, основаващ се на най високата и ннай- ниска цена.Седмич., месеч, 3месеч рейндж - в има в сайта на барчартс.