BG    |    EN
последно добавени
търсене


пазарни сесии
Sidney Close 09:00
Tokyo Close 11:00
London Start 10:00
New York Start 15:00
СТРАТЕГИИ

Двоен връх (двойно дъно)

17:50:20 02.12.2011 от Кирил Илиевdefault_image
5
0


Двоен връх и двойно дъно
Това е една много надеждна и често срещана формация.Модела представлява конфигурация от две дъна
или два върха изчертани от графиката почти на на едно и също ценово ниво.
Тук искам да Ви дам пример с двоен връх , при модела двойно дъно ситуациата ще е същата.
Как се получава модела?
След покачване на цената на дадения финансов инструмент , цената достига до линия на съпротива.
След неуспешен опит за пробив на strong нивото, следва спад.Цената се отблъсква в линията на подкрепа и се качва пак да тества strong нивото.
Това е втори неуспешен опит за пробив на strong нивото, тогава търговците закриват свойте покупки на дадения финансов инструмент и влизат с проважби.
Така се получава двоен връх , след което следва силно низходящо движение което пробива предишното дъно (дъното между двата върха).Допълнителна информация за модела.
Разликата между двата върха (двете дъна) не трябва да е голяма.Тя не трябва да надвишава 20%
Винаги втория връх трябва да е равен или по - нисък от предишния.Или второто дъно трябва да е равно или по - високо от предишното.
Модела е тренд обръщащ , и се появява в края на ясно изразено движение.
Пробива на предишно дъно (връх) е сигнал за откриване на позиция.
След пробив е възможна корекция до нивото на пробива, след което пазара следва да продължи към целта си.
Обемите спадат по време на формиране на модела , след формирането му се покачват.

Има четири варианта на модела ""двоен връх" (двойно дъно)
Тези варианти са представени за пръв път от Томас Булковски.Тези наименования се отнасят за отделните върхове при модела.Ето тук добре можем да видим как сме имали ясно изразен тренд.След което цената пробива тренд линията ни на подкрепа.Рикошира в линията ни на подкрепа и отива да тества отново стронг линията.Прави втори неуспешен опит да я пробие, така се изчертава нашия втори връх.Цената отново тръгва към линията ни подкрепа.Пресича линията на подкрепа там е нашият сигнал за влизане с къса позиция.На снимката съм дал пример и за нашата цел.

Целта на тази позиция - височината на фигурата , нанесена в точката на пробива.Стопа на ордера се слага под (покупката) или над (продажбата) - пробива.


Успех на всички. 

 


Кирил Илиев
02.12.2011 20:42:34
Ето - готово имаме нагледна картинка и с обема.Започвам да качвам инфо за формациите.

Кирил Илиев
02.12.2011 18:35:13
Ще ги сложа утре ,просто много си играх с тези картинки.А имам да правя още 2 за тази статия.

nikolai kisiov
02.12.2011 18:21:54
много добра статия.
ако можеш само да добавиш и предпоставките които водят до образуването и ( като тренд линии,моментум ).също така ако можеш да добавиш и как се смята таргета ще бъде много готино