BG    |    EN
последно добавени
търсене


пазарни сесии
Sidney Close 09:00
Tokyo Close 11:00
London Start 10:00
New York Start 15:00
СИГНАЛИ

Трейд Идея Ъпдейт: EUR/Usd - Buy again 1.3650 - 1.3720

14:19:57 06.12.2013 от Cvetan Radoslavovзатвори
signals_1486327893eurusddaily.png
0
0


Дневна Трейд Идея Ъпдейт : EUR/Usd - Buy again 1.3650 - 1.3720

Дау, Конвенц.ТА и PA/Написано от Цветан РАДОСЛАВОВ за Reliable forex signals                    

EUR/Usd - 1.3660


Месечен рейндж:  1.3295 - 1.3620

Седмичен Рейндж: 1.3490 - 1.3620,

Краткосрочен тренд: Възходящ

  • Валута: EUR/Usd,
  • Сделка: Kупува,
  • Buy zona: 1.3650 - 1.3720,
  • SL = 1.3480,
  • TP = 1.3820,
  • Коефициент Риск/Печалба = 1:1

Причина за вход: Успешен тест на трендпродължаваща фигура "Флаг" на дневна графика.

Успешен трейд. :Р