BG    |    EN
последно добавени
търсене


пазарни сесии
Sidney Close 09:00
Tokyo Close 11:00
London Start 10:00
New York Start 15:00
СИГНАЛИ

EUR/GBP - intraday short

09:30:42 17.03.2015 от Вихрен Георгиевзатвори
signals_EURGBP.jpg
0
0


EUR/GBP - потенциален шорт на 1 час с минимален обем.

Аргументи:

- Дневния тренд е низходящ.

- Нива на съпротива.

- Потенциална флагова формация на 4 часа.

- Стратегията е базирана на т. нар. 2В или Tourtle soup стратегия, описана в книгата на Линда Рашке и Лари Конърс Street Smarts.

- ECB QE.

- По - силна инфлация в UK и следователно потенциално по-"затегната" монетарна политика.