BG    |    EN
последно добавени
търсене


пазарни сесии
Sidney Close 09:00
Tokyo Close 11:00
London Start 10:00
New York Start 15:00
СИГНАЛИ

Двойно дъно при Озито на Седмична графика

16:27:38 25.09.2013 от Cvetan Radoslavovзатвори
signals_audusdweekly.png
0
0


  • Buy zone:0.93-0.94
  • SL = 0.8869
  • TP = 0.9570
  • TP = 0.9610
  • TP = 0.9950