BG    |    EN
RFS Trading
последно добавени
търсене


пазарни сесии
Sidney Start 00:00
Tokyo Start 02:00
London Close 19:00
New York Close 24:00
СИГНАЛИ

Двойно дъно при Озито на Седмична графика

16:27:38 25.09.2013 от Cvetan Radoslavovзатвори
signals_audusdweekly.png
0
0


  • Buy zone:0.93-0.94
  • SL = 0.8869
  • TP = 0.9570
  • TP = 0.9610
  • TP = 0.9950