BG    |    EN
последно добавени
търсене


пазарни сесии
Sidney Close 09:00
Tokyo Close 11:00
London Start 10:00
New York Start 15:00
ИНДИКАТОРИ

MACD

10:09:44 11.10.2009 от Nikolai Kojuharskiзатвори
indicators_20261432731735523882238300403.jpg
0
0


MACD е разработен от Джералд Апел и се използва основно за отчитане на посоката на тренда, което е от изключително значение тъй като при успешните стратегии за търгуване сше отварят позиции в посоката на основния тренд.Най често се изобразява чрез две линии-първата е МАСD линията , която представлява пазликата на две експоненциални плъздащи се средни, и втората, която е експоненциална плъзгаща се средна на самата МАКD линия.Чрез пресичане на първата от втората линия се генерират и сигналите за покупка и продажба.при изчисленията си Джералд Апел е използвал 12 и 26-дневни експоненциални плъзгащи се средни за МАСD линията и 9-дневна за сигналната линия.Индикатора се използва по-надеждно при пазари с добре изразен тренд, отколкото в периоди на консолидация.Използват се следните два вида пресичания; - пресичане на линияте на МАСD и сигналната линия.Сигнал за покупка при пресичане на сигналната линия от МАСD отдолу -нагоре и за продажба когато пресичането е отгоре -надолу,Самото пресичане е индикация за начало на нов тренд.Положението на МАСD спрямо нулевата линия показва колко силен е трендът.Едно пресичане на двете линии над нулевото ниво е много по значимо във възходящ тренд, отколкото пресицхане под това ниво.- Пресичане на нулевата линия е другия вид пресичане .В този случай имаме сигнал за купуване когато МАСD пресече нулевата линия отдолу нагоре и за продажба в обратния случай.Предупреждение за промяна на посоката на пазара се получава при разминаването на движението на МАСD и цената.Разминаването също може да бъде два вида-позитивно, когато МАСD започне да нараства докато цените падат до нови най-ниски стойности ,и негативно когато МАСD започне да пада ,а цените продължават да нарастват.