BG    |    EN
RFS Trading
последно добавени
търсене


пазарни сесии
Sidney Start 00:00
Tokyo Start 02:00
London Close 19:00
New York Close 24:00
Разни

Информация за сайта (индикатори и тяхното поставяне)

08:49:46 01.04.2013 от Кирил Илиевdefault_image
0
0


Подробна информация за индикаторите и тяхното поставяне в платформата Ви.Кирил Илиев
01.04.2013 08:50:16
Видеото за индикаторите.Ако има нещо пишете