BG    |    EN
последно добавени
търсене


пазарни сесии
Sidney Close 09:00
Tokyo Close 11:00
London Start 10:00
New York Start 15:00
Експертни Системи

Експертна система базирана на EMA WMA RSI

17:53:35 18.05.2010 от Georgi Borisovзатвори
ea_Ema ea.PNG
0
0


Експертната система не е завършена и се нуждае от модефикация.

 

В нея са включени добре познатите ни индикатори EMA WMA RSI

If RSI> 50 - Позволява  Купуване
If RSI <50 - Позволява  Продаване


  • period_EMA = 28 
  • period_WMA = 8
  • period_RSI = 14 
  • stoploss = 0   ако го оставим равно на 0 няма да заработи в поръчката
  • takeprofit = 500 ако го оставим да е равно на 0 няма да се изпълни поръчката
  • Magic = 777 - това е индентификационен номер на експерта той не влиае върху експерта
  • CloseCounter = false - ако този параметър се зададе на true, поръчката ще се зададе когато имаменасрещен сигнал. 
  • Lot = 0.1 - тук се определя размера на търгувания обем.