BG    |    EN
последно добавени
търсене


пазарни сесии
Sidney Close 09:00
Tokyo Close 11:00
London Start 10:00
New York Start 15:00
СТРАТЕГИИ

Обем на Фючърсите на Валута в CNBC: Начин на Употреба

14:21:26 08.08.2012 от Cvetan Radoslavovзатвори
strategies_cnbc2.JPG
0
0


Гледаме посоката на промяната нагоре или надолу+ %та на промяна, да е над0.30%та.Само това.Както и отрицателна корелация.Пример.Поскъпващо евро, поевтиняващ долар, значи двойката евро/долар ще е нагоре.

Разбира се за да са изчерпателни нещата трябва да следим обема на фючърси на валута в сайта Барчарт:

да нарастват предходния ден, спрямо завчерашния

да нарастват спрямо "Опен Интереса"

да нарастват спрямо ВМА5(средноседмичен обем), ВМА20(средномесечен обем) или "Ав Вол" (средне средносрочен обем-3месеца)

Линк за подробни данни за обем на всички видове фючърси на валута: http://www.barchart.com/commodityfutures/Currencies,

 

Линк за CNBC:

http://data.cnbc.com/quotes/UROC1/tab/2

 http://www.cnbc.com/id/15839171/

В барчарт са всички видове фючърси на индекси на валута, докато в CNBC са само 5.

 

Валутни Фючърси:

http://www.cnbc.com/id/15839178/