BG    |    EN
последно добавени
търсене


пазарни сесии
Sidney Start 00:00
Tokyo Close 11:00
London Start 10:00
New York Start 15:00
СИГНАЛИ

Златото с приключила възходяща корекция в низх. краткоср. тренд.

11:27:44 20.09.2013 от Cvetan Radoslavov



затвори
signals_golddaily.png
1
0


Sell zone: 1353 - 1336,

SL = 1376

TP =1275.

Причина за вход: Неуспешен тест на горната трендлиния(динамична съпротива) на низходящия краткосрочен активен тренд(1433 - 1291) и неуспешен тест на средносрочния неактивен възходящ тренд(1180 - 1433) в неговат динамична подкрепа (1180-1272), която в случая се явява динамична съпротива за цената



Cvetan Radoslavov
23.09.2013 16:55:42
Стоп ордер нa 0-лa :Р
Нереализирахна приблизителна "печалба/загуба" от моя вход + 24$(поевтиняване до 1327, като на моменти котировките бяха и до 1313$ днес),
23.09.2013-Ам сесия.