BG    |    EN
RFS Trading
последно добавени
търсене


пазарни сесии
Sidney Start 00:00
Tokyo Close 11:00
London Start 10:00
New York Start 15:00
СИГНАЛИ

Възх. Средноср. Тренд при Новозеландец/йена.

17:16:42 23.09.2013 от Cvetan Radoslavovзатвори
signals_nzdjpyweekly.png
0
0


Новозеландец/йена

Успешно формирано двойно дъно на седмична и успешно тествано.

  • Buy zona: 82-83
  • SL = 80.70
  • ТР = 86.


Cvetan Radoslavov
18.10.2013 11:56:42
Убягнало ми е.
Приемам забележката.
Всъщност благодаря за забележката.

Nikolai
30.09.2013 09:05:37
Защо не пишеш "Ударен стоп" и повече да не се разглежда сигнала?