BG    |    EN
последно добавени
търсене


пазарни сесии
Sidney Start 00:00
Tokyo Close 11:00
London Start 10:00
New York Start 15:00
СИГНАЛИ

Трейд Идея: Злато/Gold - Sell zona 1244 - 1232$ ...

16:34:15 25.11.2013 от Cvetan Radoslavovзатвори
signals_goldh4@@.png
0
0


Привет колеги,

...


Причина за вход: Успешен тест на Вимпел на 4часова графика.

  • Sell zona 1244 - 1232$,
  • SL = 1253$
  • TP = 1211$,

Спорен трейд. :РCvetan Radoslavov
25.11.2013 22:19:39
Ударен стоп!