BG    |    EN
последно добавени
търсене


пазарни сесии
Sidney Close 09:00
Tokyo Close 11:00
London Start 10:00
New York Start 15:00
СИГНАЛИ

Трейд Идея: Паладий - Buy zona 733 - 738$...

20:34:02 14.02.2014 от Cvetan Radoslavovзатвори
signals_palla 02.14@.png
0
0


Дневна Трейд Идея: Паладий -  Buy zona 733 - 738$...

Дау, Конвенц.ТА и PA/Написано от Цветан РАДОСЛАВОВ за Reliable forex signals                    

Паладий - 734$


  • Актив: Паладий,
  • Buy zona:  730 - 737$,
  • SL = 714$,
  • TP=745$

Причина за вход: Успешен тест на динамична съпротива  716$ и динамичен съпорт 752-712$.


Легенда: Кафяв пунктир: Фибоначи на Средносрочен тренд; Черно: Фибоначи на краткосрочен тренд.