BG    |    EN
RFS Trading
последно добавени
търсене


пазарни сесии
Sidney Start 00:00
Tokyo Close 11:00
London Start 10:00
New York Start 15:00
СИГНАЛИ

Трейд Идея: NZD/Cad - Buy zona 0.8630 - 0.8690...

16:03:36 25.11.2013 от Cvetan Radoslavovзатвори
signals_nzdcaddaily.png
0
0


Привет колеги,

...
Причина за вход: Неуспешен тест с игла на правоъгълник 0.8590 - 0.8775.

  • Buy zona: 0.8630 - 0.8690,
  • SL = 0.8540,
  • TP = 0.8747,

Успешен трейд. :Р