BG    |    EN
последно добавени
търсене


пазарни сесии
Sidney Close 09:00
Tokyo Close 11:00
London Start 10:00
New York Start 15:00
СИГНАЛИ

Трейд Идея Ъпдейт: Платина - Buy again 1435 - 1446$...

20:40:56 25.02.2014 от Cvetan Radoslavovзатвори
signals_plat 02.25.png
0
0


Краткосрочна Трейд Идея: Платина -  Buy again 1435 - 1446$(Седмичен ъпдейт).

Дау, Конвенц.ТА и PA/Написано от Цветан РАДОСЛАВОВ за Reliable forex signals                    

Платина - 1440$

 

Стара стратегия:
  • Buy zona:  1415 - 1435$,
  • Актив: Платина
  • SL = 1360$,
  • TP=1470$

Нова стратегия:

  • Buy zona: 1435 - 1446$$,
  • Актив: Платина,
  • SL = 1413$,
  • TP(1)= 1449$ (50%),
  • TP(2)= 1459$ (40%),
  • TP(3)= 1471$ (10%)

Причина за вход:  Неуспешен тест на 61.8 Фибо ниво на възходящия краткосрочен тренд(със спайк на дневна).


Легенда: Кафяв пунктир: Фибоначи на Средносрочен тренд; Черно: Фибоначи на краткосрочен низходящ тренд - предходен, приключил. Лилаво:Фибоначи на настоящ тренд-възходящ, активен(1360-1442$).