BG    |    EN
последно добавени
търсене


пазарни сесии
Sidney Close 09:00
Tokyo Close 11:00
London Start 10:00
New York Start 15:00
СИГНАЛИ

Трейд Идея Ъпдейт: NZD/Cad - Sell again 0.8770 - 0.8700...

13:53:08 06.12.2013 от Cvetan Radoslavovзатвори
signals_nzdcaddaily@.png
0
0


Дневна Трейд Идея Ъпдейт: NZD/Cad - Sell again 0.8770 - 0.87

Дау, Конвенц.ТА и PA/Написано от Цветан РАДОСЛАВОВ за Reliable forex signals                    

NZD/Cad - 0.8716


Месечен рейндж:  0.8780 - 0.8560

Седмичен Рейндж: 0.8565 - 0.87,

Краткосрочен тренд: Неутрален

  • Валута: NZD/Cad,
  • Сделка: Продава,
  • Sell zona: 0.8770 - 0.87,
  • SL = 0.8820,
  • TP = 0.8590,
  • Коефициент Риск/Печалба=1:1.5

Причина за вход: Неуспешен тест с игла на правоъгълник 0.8590 - 0.8775. Неуспешен тест на динамина съпротива на дневна графика 0.8775.

Успешен трейд. :РCvetan Radoslavov
06.12.2013 16:44:22
Ударен стоп!