BG    |    EN
последно добавени
търсене


пазарни сесии
Sidney Close 09:00
Tokyo Start 02:00
London Start 10:00
New York Start 15:00
СИГНАЛИ

Short term Трейд Идея: Light Sweet crude oil(Nymex) - Buy zona 103 - 104$

15:48:38 04.03.2014 от Cvetan Radoslavovзатвори
signals_wti 03.04.png
0
0


Краткосрочна Трейд Идея:Лек сладък суров петрол - Buy zona 103 - 104$.

 

Дау, Конвенц.ТА и PA/Написано от Цветан РАДОСЛАВОВ за Reliable forex signals                    

 

CLJ14(Apr '14) - 103.40$

 


Cтратегия:

  • Buy zona: 103 - 104$,
  • Актив: ,
  • SL = 100.90$,
  • TP(1)= 109.90$ (60%),
  • TP(2)= 110.40$ (40%),


Причина за вход:   Успешен тест на двойно дъно на седмична, съдържащо в себе си праовъгълник - също с успешен тест на дневна графика на 03.03.2014г.

 


Легенда: Кафяв пунктир: Фибоначи на Средносрочен тренд;

Лилаво:Фибоначи на настоящ тренд-възходящ, активен.