BG    |    EN
последно добавени
търсене


пазарни сесии
Sidney Close 09:00
Tokyo Close 11:00
London Start 10:00
New York Start 15:00
СИГНАЛИ

Няколко похвата за отиграване , дивергенции , пробиви , съпротиви и подкрепи

21:07:33 03.02.2019 от Радостина Ивановазатвори
signals_7.jpg
4
0


В следващите няколко снимките можете да видите няколко момента за вход.Ще се опитам да съм подробна и разбираема.Но първо искам да благодаря на Кирил Илиев (въпреки ,че е спрял да качва информация , сайта продължава да съществува и да му плаща домейн и хост)

на първата снимка ще говорим за дивергенциите.И може би завършване на едно низходящо движение.


както можем да видим имаме низходящо движение на цената.Използвам RSI за дивергенцията , въпреки и стохастика тук даде много добра дивергенция.При тези дивергенции (с/у тренда ) трябва да се внимава защото са по рискови .Гоним по малък профит.Повече информация за дивергенциите можете да намерите в сайта или ето Ви линк с добра информация за диверегции , и много добре обяснени. ЛИНК 

Във втората снимка , можем да видим колко сме могли да приберем с пл. стоп . или ако местим стопа на + , или по свещите :)
 
Само искам да добава , при вход стопа можем да сложим на дъното.Както можем да видим нова тренд линия което показва евентуален възходящ тренд.След дивергенцията имаме лека консолидация (пазара няма сила) за това съм нарисувала сините линии.Изчакваме пробив , и можем да търгуваме пак с покупки.Аз лично бих влезла веднага след като затвори тази свещ, въпреки , че стопа ще ми е много голям - на предишно дъно.

Дивергенции и тяхното значение

Имаме възходящо движение обозначено с червената тренд линия , също така с червените стрелки съм отбелязала допълнителни входове с покупка.Защо влиаме там :цената ни е над черванета тренд линия , имаме пробив на предишвн връх също така с 2 добро ретеста.тези ретеста можете да използвате като добавки към отворена позиция , или да си отворите 2 нови покупки.Втория ретест е по-добър защото имаме и добра поглъщаща свещ.Събираме до 80% от предишен връх , ако сме с продажби 80% от предишно дъно.


Ето и как се е изчератала графиката.За въпроси в коментарите на сайта.Дано да вденете нещо :)))))

 

 Радостина Иванова
03.02.2019 21:10:18
Кликвайте на снимките за да станат нормалния си размер и да са четливи ":)))