BG    |    EN
RFS Trading
последно добавени
търсене


пазарни сесии
Sidney Start 00:00
Tokyo Start 02:00
London Close 19:00
New York Start 15:00
СИГНАЛИ

NZD/JPY Weekly

13:49:43 14.07.2015 от Радослав Митковзатвори
signals_NZDJPYWeekly.png
0
0


Здравей те искам да пусна един сигнал на NZD/JPY мисля,че имаме глава и рамене пречупен неклайн,ще изчакам цената да ретества пречупения неклайн и ще вляза на дневен сел около цена 84,476,както се вижда на индикатора имаме дневен сел.Моля коментирай те.Благодаря!