BG    |    EN
последно добавени
търсене


пазарни сесии
Sidney Start 00:00
Tokyo Close 11:00
London Start 10:00
New York Start 15:00
ИНДИКАТОРИ

Super Signals

10:09:44 11.10.2009 от Nikolai Kojuharskiзатвори
indicators_11.jpg
2
0


Сигналите при този индикатор се отбелязват със стрелки на графиката.

При стрелка насочена нагоре купуваме.Аналогично при стрелка,насочена надолу, продаваме.

Индикаторът дава доста бързи сигнали , и затова често се случва, след подаване на сигнал, пазарът да продължи да се движи в посока обратна на посоката му. При това положение индикаторът премества своя сигнал.

Луис Борселино е казал-"Скалперите пред екраните се опитват да правят това, което правят и е по силата на дилърите в ямите".
Следвайки тази мисъл ще отбележим, че скалперската техника не е препоръчителна за използване. За да може човек да я използва, са необходими опит, бързина на реакциите и мисълта.