BG    |    EN
RFS Trading
последно добавени
търсене


пазарни сесии
Sidney Start 00:00
Tokyo Close 11:00
London Start 10:00
New York Start 15:00
ИНДИКАТОРИ

Рисува тренд канал. Работи добре на големи графики - 4H, dayli

19:05:42 02.02.2010 от olaf sauerзатвори
indicators_64844856917684126331450315620.jpg
0
0


Рисува тренд канал. Работи добре на големи графики - 4H, dayliРеджеп Карамолла
21.04.2013 15:08:44
Кога разбираме кога да купуваме и продаваме?