BG    |    EN
RFS Trading
последно добавени
търсене


пазарни сесии
Sidney Start 00:00
Tokyo Close 11:00
London Start 10:00
New York Start 15:00
ИНДИКАТОРИ

Плъзгащи се средни

10:09:44 11.10.2009 от Nikolai Kojuharskiзатвори
indicators_2231371882026328151398310114.jpg
1
0


Плъзгащи се средни-това е един от най-елементарните , но и най-използвани индикатори.Те могат да се използват както самостоятелно, така и като база за съставяне на други индикатори. Те са изоставащ показател и изглаждат волатилни отклонения на пазара.Използват се за проследяване развитието на тренда и сигнализиране на неговия край или промяна.Плъзгащите средни са четири основни вида-обикновенни, линейнопретеглени, експоненциални и променливи.Сигнали за покупка и продажба се генерират при пресичането на графиките на две или повече МА или на тях и цената.Като всяка тренд линия и МА могат да се използват като нива на подкрепа или съпротива.Колкото повече линията е тествана толкова по-значим е пробивът през неяПресичането на МА е потвърждение за обръщане на тренда