BG    |    EN
последно добавени
търсене


пазарни сесии
Sidney Start 00:00
Tokyo Close 11:00
London Start 10:00
New York Start 15:00
ИНДИКАТОРИ

Индикатор за предварително характеризиране на пазарните тенденции

10:09:44 11.10.2009 от Nikolai Kojuharskiзатвори
indicators_1074461385101878528424523979.jpg
1
0


Това е индикатор за предварително характеризиране на пазарните тенденции.Дава най-надеждните си сигнали за седмична или на дневна графика. Нивата на подкрапа и съпротива, както и генерирането на сигнали се извършва въз основа на 4-ри времеви интервала с различна дължина. Тenkan линията показва средната стойност на цените по време на първия период, определени като сума от максималния и минималния размер по това време, разделен на две.Тази линия показва и пазарните тенденции.Когато линията се движи нагоре и надолу означава че има тренд, а когато се движи хоризонтално означава че пазара се намира в период на консолидация.Заедно с Kijun линията може да генерира и сигнали;за покупка-когато я пресецхе отдолу-нагоре и за продажба когато я пресече отгоре-надолу. Кijun линията показва средната стойност на цените по време на втория период.Тя се използва и за определяна движението на пазара, ако цената е над Kijun линията то вероятно възходящия тренд ще продължи и ако цената е под линията има индикации за по-нататъшно обръщане към мечи пазар. Senkou Span A показва средата на разстоянието между предните две линии изместен напред от стойността на втория времеви интервал. Senkou Span B е средната стойност по време на третия времеви интервал изместен напред от стойността на втория. Разстоянието между редовете на Seinkou Span A и Senkou Span В линиите се нарича "облак" и се оцветява в друг цвят.Ако цената се намира в този "облак" значи има наличие на консолидиращ пазар, а линиите формират нива на подкрепа и съпротива.Ако цената е над "облака" линиите формират съответно първо и второ ниво на подкрепа, и обратното ако е под "облака" първо и второ ниво на съпротива. Chinkou Span показва цената на затваряне на текущата свещ изместен назад от стойността на втория времеви интервал.Тази линия може и да генерира сигнали когато пресича цената отгоре -надолу е сигнал за продажба, акогато пресичането е отдолу-нагоре за покупка.