BG    |    EN
последно добавени
търсене


пазарни сесии
Sidney Start 00:00
Tokyo Close 11:00
London Start 10:00
New York Start 15:00
ИНДИКАТОРИ
Зелена горе Червен -> Up.    Червено-горе Зелени -> Down.
от Кирил Илиев
на 11.10.2009
1268     38     0
Основния сигнал при този индикатор е ...
от Кирил Илиев
на 11.10.2009
1715     46     0
CoeffofLine Indicator.
от Кирил Илиев
на 11.10.2009
647     22     0
AMA STL Indicator.
от Кирил Илиев
на 11.10.2009
604     24     0
 NRTR_ATR_STOP Indicator.
от Кирил Илиев
на 11.10.2009
547     26     0
b-clock Indicator
от Кирил Илиев
на 11.10.2009
2034     44     2
RD-ForecastOsc Indicator.
от Кирил Илиев
на 11.10.2009
774     29     0
ForexOFFTrend  Indicator
от Кирил Илиев
на 11.10.2009
1952     36     0