BG    |    EN
последно добавени
търсене


пазарни сесии
Sidney Start 00:00
Tokyo Start 02:00
London Close 19:00
New York Start 15:00
Експертни Системи

L-RSI

10:13:35 01.12.2011 от Кирил Илиевзатвори
ea_TesterGraph.jpg
0
0


ЕА отваря и затваря на базата на RSi индикатора.С всяка следваща позиция си вдига лота автоматично.Теста е за 1 година назад.