BG    |    EN
последно добавени
търсене


пазарни сесии
Sidney Start 00:00
Tokyo Close 11:00
London Start 10:00
New York Start 15:00
Експертни Системи

EUR USD EA

12:12:57 30.05.2011 от Bobi Ilievзатвори
ea_Untitled-2.jpg
0
0


Тестовете са на  EUR USD  на 1 мин , добри резултати дава и на 5 мин графика.ЕА-то следи ема